Ene 25, 2008

Sefirot V

iv. Hate the game, not the player.

i. Ayon sa leyenda, linggo-linggo isinasaayos nina Hanani & Hoshaiah ang mga titik ng Sefer Yezirah upang makalikha ng 3 taong baka na kakatayin para sa hapunan.

vii. 3 ang kanyang taghiyawat.

viii. Buntis ang tawag sa baterya ng mobile kapag nasobrahan ito sa kuryente, namaga, & nawalan nang silbi bukod sa pagpapaikot nang parang trumpo sa “tiyan” nito.

ii. Sapagkat tinanggap na pambansa ang utang na P3.798-T, nakapanata ang bawat Filipinong sanggol, tinedyer, & matanda sa personal na utang na P42,656.45.

vi. Sa pag-aaral ng mga asesino sa bibig, nagniniig ang pagkilala sa gutom & paghubog sa gutom ng target.

iii. 4 ang naghati sa jackpot ng Super Lotto na P133-M.

ix. “Diplomasyang pingpong” dahil inimbitahan ng Tsina ang Estados Unidos na magpadala ng kupunan sa Table Tennis Tournament noong 1971.

v. Daga ang watawat ng taong 2008.

Walang komento: