Peb 1, 2008

Sefirot VI

iv. Kapag tama ang anggulo & sapat ang puwersa ng sapak sa mababang bahagi ng likod, mapapaputok ang kidney & sa gayong paraan malalason ang dugo.

ii. Nasa kalagitnaan siya ng sobrang galit nang biglang napabahing.

viii. Sagrado ang ibon sa Mesopotamia sapagkat tinuturing ang anumang bakas ng kuko at tuka nito sa basang luwad bilang cuneiform ng mga diyos.

iii. May dila na ang tao pagpatak ng ika-8 linggo sa sinapunan.

vi. Aistheeta kai noeeta

ix. Inaresto ang maestro ng 1 kuwadrang sumo, kasama ang 3 senior na manlalaro, dahil sa pagbugbog & pagpatay sa 1 baguhan.

vii. Ang nasirang si Suharto.

i. Sa gabi naninilo ang karamihan ngunit di lahat ng mga kuwago, & bobo ang lahat ng kuwago kumpara sa ibang mga ibong mandaragit.

v. Dahil sa paniniwala na may pang-6 na pandamdam ang tao kapag siya ay pinagmamasdan, nakaugalian ng mga asesino ang pahilis na pagmanman.

Walang komento: