Peb 9, 2008

Sefirot VII

i. Myopic ang 1/6 ng populasyon ng daigdig.

iv. Sapagkat hindi mapagpasyahan ng taxonomy kung mammal o ibon ang platypus, may proposisyon ang 1 siyentista na “patayin lahat ng platypus!”

vi. Umuusbong na ang fingerprints sa ika-9 na linggo ng tao sa sinapupunan.

v. 8 tumakas mula sa bilangguan sa Cavite.

viii. Bilang kompromiso sa ika-2 Utos na nagbabawal sa pagbuo ng mga imahen ng anumang nasa langit, daigdig, & katawan ng tubig sa ilalim ng daigdig, biniyayaan ng ilang artisanong Hudyo ang mga imahen ng tao ng ulo ng ibon.

iii. Identity ang game show sa Estados Unidos kung saan nanalo ng grand prize na $500,000 ang 1 Filipino.

ix. Noong ika-7 hanggang ika-8 dantaon sa Ireland, ang pagkitil ng buhay ng 1 eskribano ay pinapatawan ng parehas na parusa sa pagpatay ng obispo.

vii. Sortes Vergilianae

ii. Mahina ang kanyang tinig nang tinanggihan ang Jollibee.

Walang komento: