Hun 14, 2012

Sipi mula sa Œuvres completès

ni Simone Weil
aking salin

Hindi ko lubos maisip na maaaring mahal ako ng Diyos gayong napakalinaw sa akin na maging ang pagmamahal sa akin ng ibang tao ay sadyang pagkakamali lamang. Mas madali pang hagapin na mahal niya ang pananaw sa sangnilikha na maaari lamang matamo mula sa punto kung saan ako nakatindig. Ngunit nakahalang ako. Kailangan kong umatras upang makakita siya.