Hun 15, 2012

Sabi niya

ni Grace Paley
aking salin


Sabi niya
      bawat pangungusap ay bintang
at naisip ko
      mahusay siyang magsalita
laging alam ng batang ito kung ano ang sasabihin tungkol sa mundo
maganda ang kanyang mukha, malinaw ang isip, kosmik ang mga ideya
      Diyos ko, sabi ko
      tama ka   talaga ngang ganyan
sa panahong ito tuwing kakausapin ka ng ang mundo
                              panay paratang
ni isang minuto ayaw kang iwanang mag-isa
lahat na lang kasalanan mo   ganyan ang mundo
Hindi sabi niya
      wala akong sinasabi tungkol sa mundo
      ang sinasabi ko ikaw
Oo sabi ko   ‘yun nga   mismo, ang ibig kong sabihin