Hun 24, 2012

Unang Alituntunin ng Arkitekturang Sinhala

Michael Ondaatje
aking salin


Huwag gagawa ng tatlong pinto
sa iisang tuwid na hanay

Maaaring sumugod ang demonyo
tagos sa mga ito
paloob sa iyong bahay,
sa iyong buhay

Walang komento: