Hun 26, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin


Ang ugaling magkalat ng pagdurusa sa labas ng ating sarili. Sapagkat sagad na ang ating kahinaan hanggang hindi na tayo makatanggap ng awa o makapanalbahe ng ibang tao, niyuyurakan natin kung anuman ang kinakatawan sa atin ng sandaigdigan.

At lahat ng mabuti o magandang bagay ay nagiging tila panlalait.