Hul 23, 2012

Mga Anak

Noam, matulog nang mahimbing, kailangang magpagaling. Si Ate mo narito, nanonood ng mga nagsasalitang aso, tuwang-tuwa. High pa yata sa panunumbalik sa eskuwela.

Elisha, pasensya kung hindi kita mapahalik sa kapatid mo ngayon, hindi pa kasi tayo sigurado sa karamdamang iyan. Bukas magdadala ka ng 'something sweet' at 'something sour' at kahit 'sweetie-poo' mo ang Bajjord at maasim ang kanyang batok, hindi siya maaaring dalhin. Sisigaw lang iyon ng ABA! Brownie na lang at kalamansi, nag-imbak na sa kusina si Mommy.

Noam, tama na ang pangangalmot, pangungurot, pananampal, at pagwasak ng mga salamin ng mga taong kumakarga sa iyo. Mabuti't nabawasan na ang pagkagat-kagat. At napakasaya ko sa Hapi Burtday mo lalo na sa bahaging Youuu. Kahit wala namang may burtday sa bahay.

Elisha, kapag naiihi ka, sabihin agad kay Teacher. Huwag magpipigil. Playground tayo uli bukas kung maganda ang panahon.