Hul 22, 2012

Sipi mula sa Collected Prose

ni Paul Celan
aking salin


Wala akong nakikitang kaibahan sa pakikipagkamay at sa tula.