Hul 15, 2012

Pananalita

ni Carl Sandburg
aking salin


Nagkaroon noong
tinatawag nating "mga salita,"
maraming mga wika,
mga pantig,
kada pantig ay yari sa hangin.

Tapos nagkaroon noong
k a t a h i m i k a n ,
walang sali-salita,
wala nang mga pantig
na hinulma ng mga buhay na dila
mula sa gumagalang hangin.

Kung kaya't lahat ng mga dila'y
marahang kinakausap ang isa't isa
tungo sa k a t a h i m i k a n .