Hul 3, 2012

Sipi mula sa La Connaissance surnaturelle

ni Simone Weil
aking salin

Hindi iginuguhit ng dibuhista ang lugar kung saan siya mismo nakatayo. Ngunit kapag tiningnan ko ang kanyang larawan, malalaman ko ang kanyang kinatatayuan ayon sa kaugnayan nito sa mga bagay na kanyang dinidibuho.

Sa kabilang banda, kung inilagay niya ang kanyang sarili sa kanyang larawan, tiyak akong ang puwestong ipinapakita bilang kanyang posisyon ay hindi ang kanyang tunay na kinatatayuan.

Walang komento: