Hul 18, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin

Ang pananakit sa kapwa ay pagtanggap ng isang bagay mula sa kanya. Ano? Ano ang nadagdag sa atin (at ano ang kailangang pagbayaran) pagkatapos nating manakit? Nadagdagan tayo ng halaga. Lumawak tayo. Napuno natin ang kahungkagan sa ating sarili sa pamamagitan ng paglikha nito sa ibang tao.