Hul 28, 2012

Sipi mula sa Œuvres completès

ni Simone Weil
aking salin


Nakatanggap ng liham ang babaeng Pranses na nagsasabing: napatay na ang iyong anak. Kung hindi siya marunong mag-Ingles, may epekto sa kanya ang liham. Kung marunong siyang mag-Ingles, may iba pang bunga (halimbawa, siya’y mahihimatay). Kung gayon, sa pamamagitan ng pagtuto, maaari nating baguhin ang kapangyarihan ng mga pakiramdam na baguhin tayo.