Ago 2, 2012

Panghihina ng Loob ni Uwak

ni Ted Hughes
aking salin


Nararamdaman ni Uwak na unti-unting kumakawala ang kanyang utak.
Nakikita niya ang bawat balahibo bilang kusilba ng isang pagpaslang.

Sino ang pumatay sa lahat ng ito?
Itong mga buhay na patay, na nag-uugat sa kanyang litid at sa kanyang dugo
Hanggang tuluyan siyang mangitim sa paningin?

Paano niya lilisanin ang kanyang mga balahibo?
At bakit sila nananahan sa kanya?

Siya ba ang arkibo ng kanilang mga paratang?
O ang malamulto nilang pakay, ang nanghihina nilang higanti?
O ang bilanggong hindi nila mapatawad?

Hindi siya mapapatawad.

Bilangguan niya ang daigdig. Nakabalabal sa kanyang pagkakahatol,
Sinusubukang maalala ang kanyang mga kasalanan,

Mabigat ang kanyang paglipad.