Ago 2, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin


Nababalani tayo ng isang bagay sapagkat naniniwala tayo na ito'y mabuti. Humahantong tayo sa pagkakatanikala sa bagay na ito sapagkat ito'y naging pangangailangan.