Ago 27, 2012

Paano kung kaarawan

Ng pinakamalilinis na guhit sa mundo?
Ng pinakamaiitim na mata, ng paborito kong isip?

Ano ang maihahandog sa minamahal,
sa mga minamahal niyang tanawin at sining?

Kung sana hindi na lamang siya ipinanganak
sa daigdig na pahamak, sa piling ng ibang tao.

Kung marungis na kamay lamang itong maiaalay.
At paano ibabalot ang karapatang mamili

Kung hahawakan niya ito o hindi.