Ago 30, 2012

Pagitan ng mga Dingding

ni William Carlos Williams
aking salin


sa mga pakpak
sa likuran ng

ospital kung saan
walang

uusbong nakalapag
ang mga baga

kung saan kumikinang
ang mga basag

na piraso ng luntiang
bote