Ago 4, 2012

Sipi mula sa Briefe an einen jungen Dichter

ni Rainer Maria Rilke
aking salin


...mahalin mo ang iyong pag-iisa at subukang awitin ang idinudulot nitong kirot. Sapagkat silang malalapit sa iyo ay napakalayo... at ipinapakita nitong nagsisimula nang lumawak ang espasyo sa iyong paligid... ikagalak ang iyong pag-unlad, kung saan syempre wala kang maaaring isama, at maging mapagtimpi sa mga hindi nakasasabay sa iyo; panatilihin ang iyong katiwasayan at kapanatagan ng loob sa harap nila at huwag mo silang pahirapan ng iyong mga alinlangan at huwag mo silang takutin ng iyong pananampalataya o kaligayahan...