Ago 21, 2012

Sipi mula sa Briefe an einen jungen Dichter

ni Rainer Maria Rilke
aking salin


Ngayon (sapagkat sinabi mong gusto mo ng payo) nagsusumamo ako sa iyo na tigil-tigilan mo ang ganyang uri ng kilos. Tumitingin ka sa labas, at iyan ang pinakamahalagang iwasan sa lahat. Walang sinumang makapagbibigay sa iyo ng payo o tulong—wala. Isa lamang ang maaari mong gawin. Pumaloob ka sa iyong sarili...