Ago 22, 2012

Mula sa Nouvelles en trois lignes

ni Félix Fénéon
aking salin


Si M. Bozzoli, taga-Constantine, ay nakipagtlo sa kanyang ina. Natumba ang kanyang ina, namatay sa aneurysm. Dala ng pagkataranta, nabasag ni M. Bozzoli ang kanyang bungo.