Ago 23, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin


Binabasa natin, ngunit tayo rin ay binabasa, ng iba. May mga hadlang sa ganitong mga pagbabasa. Pagpilit sa isang tao na basahin ang kanyang sarili ayon sa ating pagbasa sa kanya (pang-aalipin). Pagpilit sa iba na basahin tayo ayon sa pagbasa natin sa ating sarili (panlulupig). Isang mekanikal na proseso. Mas madalas sa hindi, isang diyalogo sa pagitan ng mga taong bingi.