Ago 23, 2012

Sipi mula sa talaarawan

ni Witold Grombowicz
aking salin


Hindi isang pagkakataon lamang na sa mismong sandaling kailangan natin ng bayani saka biglang susulpot ang payaso—isang malay at, dahil dito, isang seryosong payaso. Masyado ka nang matagal sa pagiging literal . . . Nalimutan mo nang, bukod sa ang tao ay kanyang sarili, ang tao rin ay nagpapanggap bilang kanyang sarili.