Set 19, 2012

Ang Pusong Tumatawa

ni Charles Bukowski
aking salin

ang iyong buhay ay iyong buhay
huwag hayaang mabugbog ito at mapasuko.
bantayan mo.
may mga landas na palabas.
may liwanag kung saan.
puwedeng hindi ganoong kaliwanag pero
natatalo naman ang kadiliman.
bantayan mo.
aalukin ka ng mga diyos ng mga pagkakataon.
kilalanin ang mga ito.
kunin ang mga ito.
hindi mo matatalo ang kamatayan pero
matatalo mo ang kamatayan sa buhay, paminsan-minsan.
at kung mas madalas mo itong matututunang gawin,
mas marami kang makikitang liwanag.
ang iyong buhay ay iyong buhay.
kilalanin mo habang ito'y iyong hawak.
nakamamangha ka
naghihintay ang mga diyos na magalak
sa iyo.