Set 15, 2012

Nananaginip na Hangal

ni Carl Sandburg
aking salin

Ako ang primera sa mga hangal
(Gayon ako nanaginip)
At lahat ng mga hangal sa daigdig
            ay inilagay sa akin at ako
            ang pinakamalaking hangal sa lahat.

Mga hangal ang iba tuwing umaga
O sa pagsapit ng gabi o kapag Sabado
O kakaibang araw gaya ng Biyernes a-Trese
Ngunit ako—hangal ako sa bawat araw ng linggo
At sa aking pagtulog ako ang natutulog na hangal
(Gayon ako nanaginip.)