Set 2, 2012

Pamahiin

ni Amy Lowell
aking salin


Nagpinta ko ng larawan ng multo
Sa aking saranggola,
At isinabit ito sa puno.
Mamaya, kapag kinalas ko ang pisi
At hinayaan itong lumipad,
Magyumukyok ang mga tao
At itatago ang kanilang mga ulo,
Dala ng takot sa Diyos
Na lumalangoy sa mga ulap.