Set 2, 2012

Kasal

ni William Carlos Williams
aking salin


Lubhang magkaiba, itong lalake
At itong babae:
Batis na dumadaloy
Sa parang.