Okt 14, 2012

Ang Ika-Anim na Gabi: Paggising

ni Muriel Rukeyser
aking salin

Noong unang luntiang gabi ng kanilang pananaginip, habang nakahimlay sa paanan ng Puno, nagwika ang Diyos, "Magsigalaw ang mga kahulugan," at nagkaroon ng tula.