Nob 21, 2012

Kamatayan ang Pagkilo ng Kalsada

ni Fernando Pessoa
aking salin


Kamatayan ang pagkilo ng kalsada, at ang mamatay
Ay walang iba kundi pagkawala sa tanawin, gayon lamang.
Naririnig ko, ganitong totoo ako,
Ikaw, na nagpapatuloy sa dati.

Ang daigdig ay yari sa langit.
May mga pugad ang mga kasinungalingan? Hindi.
Kailanma'y wala pang nawawala.
Ang lahat ay katotohanan at landas.

Walang komento: