Nob 22, 2012

2 Taong Gulang

Kailangan kang bilog
bilang ulo o kataga

at anumang ukol sa iyo'y
iyong palilibutan lamang

ng mga buwitreng sanggol
mga halina ng halika ng

kung ilang bukas pa bukas
kung sa diksyunaryong ano o

sa bibliya ba aba
ililigpit ang unang gupit ng

iyong buhok ay halaga
ng hindi saan ka magmumula

ni saan ka nagtungo kundi
kung ilan at alin

ang iyong pupunitin at kum-
bakit ka hahalakhak.

Walang komento: