Nob 11, 2012

Mga Pagninilay-nilay Hinggil sa Kasalanan, Pasakit, Pag-asa, at ang Tunay na Landas #1

ni Franz Kafka
aking salin


Naglalandas ang tunay na daan sa isang batak na lubid na hindi naman kataasan ang pagkakalagay, kung tutuusi'y halos angat lamang ito nang kaunti sa lupa. Mukhang mas ginawa pa ito para matisod ang mga tao kaysa upang lakaran.

Walang komento: