Dis 10, 2012

Buntong-hininga

Kung makaihip ang umaga
kung minsan nga naman

Ang buhay parang guhit
sa leeg ng matinding dalaga

Paano kakayanin kahit
kapwa pagsanibin ang binti

Kuntodo tadyang
kumpletong puso, impit na ngiti

Kung minsan nga naman
kung makaihip ang umaga

Kung makapaglambitin
sa pagitan ng

Malalayong kilay ng talaga
akala mo, wala nang bukas.

Walang komento: