Dis 4, 2012

Mga Pagninilay-nilay Hinggil sa Kasalanan, Pasakit, Pag-asa, at ang Tunay na Landas #3

ni Franz Kafka
aking salin


May dalawang kardinal na kasalanan kung saan nagmumula ang iba: pagiging mainipin at pagiging tamad. Dahil mainipin, pinalayas tayo sa Paraiso, dahil tamad, hindi tayo makabalik. Ngunit maaari ring iisa lamang ang kardinal na kasalanan: ang pagiging mainipin. Dahil mainipin, pinalayas tayo sa Paraiso, dahil mainipin, hindi tayo makabalik.

Walang komento: