Hun 12, 2013

Gagayyem sa hal.

Kalalabas lang ng ikalawang isyu ng hal. Kalakip nito ang tatlong tula mula sa Gagayyem: "sapagkat sa tuldok na ito magsisimula," "siyang tuyong dahon sa ibabaw ng malagong damo," at "Alitaptap". Gaya ng inaasahan, wala na akong kontak sa mga kasamahan ko sa proyektong ito. Kung matutuwa man sila o magtataas ng kilay sa bagay na ito ay hindi ko na alam. Binasa ko isa-isa ang kanilang pangalan na para bang malalaman sa ganitong paraan kung nasa maayos sila. O kung nasaan pa, kung hindi sa maayos.

Araw naman ng Kalayaan. Mabuti sana kung makakatikim ng kaunti pang pahinga ang mga ito.

Walang komento: