Hun 14, 2013

Wala raw mauuwi sa wala

Ang dahong nangungunyapit pa sa puno
     ng mga patunay, at kukulayan nang tumingkad
Lipas na ang silong para sa nakapagsarili

Saan aani ng pagsisisihan     Ngunit tayo—
     sino sa mga naglalambitin sa arko ang ating anak
Walang nakatitiyak kung mas gusgusin

     ang naatasang maningil sa kanila nang totoo
     magparusa, kung kailangan     Araw-araw mang maghanap
     lagas na ang mga ugoy ng kadena     Nakiki-ukit

     na lamang ng ngiti sa buhangin     Ilan sa kanila
Sa nagpapadausdos sa yero, ang mga bata

Walang komento: