Peb 16, 2014

Ilang talulot sa ating anino

Kalahati ng buhay ay paghahanap
ng makukwentuhan. At halos lumapat

itong palad sa dibdib ng iyong pinto;
bibigay ang kapit ng besagrang ito.

Hinog na ang bukbok sa ating hinahon.

Walang komento: