Ago 6, 2014

Ilaw na Berde

ni Kenneth Fearing
aking salin


Binili sa botika, murang-mura lang; tapos, isinangla.
Maya-maya'y narinig sa kalsada; nakita sa liwasan.
Pamilyar, pero hindi naman talaga nakilala.
Sinundan at inuwi at isiniping sa kama.
Ikinalakal o binenta. O naiwala.

Muling binili sa botika sa kanto,
Sa ilaw na berde, sa kahilingan ng pasyente, sa ganap na alas nuwebe.
Muling binasa at sinaulo at muling sinusian.
Nakitang hindi naaangkop.
Winasak, pinagtagni-tagni, at isinangla.

Narinig sa kalsada, nakita sa panaginip, narinig sa liwasan, nakita
                  sa liwanag ng umaga;
Isang gabi'y masusing siniyasat ng lihim na ahente para sa Greek
                  Hydraulic Mining Commission, hindi ito nakauniporme,
                  wala ito sa trabaho.
Maraming sinulat ang ahente, mga sipi, putol-putol ang Ingles. Na kanyang
                  naiwala.
Kakaiba, ngunit hindi pambihira.
Nakalulungkot, ngunit totoo.

Totoo, o pagmamalabis, o totoo;
Tulad ng katotohanang tumatawa ang mga tao at lumilipad at mga maya;
Tulad ng pagmamalabis na nagbabago ang mga tao, at nananatili ang dagat;
Tulad ng ganito, na sadyang umaalis ang mga tao;
Tulad nito, na patuloy lang ang mga ilaw at gabi na at ito'y seryoso, at
                  parehas lang din;
Tulad nito, may namatay na tao at ito'y seryoso, at parehas lang din;
Tulad ng nalalaman ng batang babae, at ito'y maliit at totoo;
Tulad ng maaaring nalalaman ng tumatao sa hardware sa kanto, na totoo,
                  na walang saysay;
Tulad ng nalalaman ng matandang lalaki, na nakasusuya't katawa-tawa, ngunit totoo;
Tulad ng pagtawa ng mga tao, tulad ng pag-iisip ng mga tao, tulad ng pagbabago
                  ng mga tao,
Seryoso ito at parehas lang din, pagmamalabis man o katotohanan.

Binili sa botika doon sa may kalsada
Kung saan umiihip ang hangin at dumaraan ang mga makina at palagi na lamang
                  gabi, o umaga;
Binili upang magamit bilang huling mapanghahawakan,
Binili upang makapagmalaki sa estatwaryo sa liwasan.
Binili sa mas mababang presyo, sa ilaw na berde, sa ganap na alas nuwebe.
Hiniram o binili. Para magmukhang maganda. Para magpadakila. Para umiwas
                  sa sakit. Para magbigay-aliw. Para magkaroon.
Nasira o nabenta. O naipamigay. O nagamit at nakalimutan. O naiwala.

Walang komento: