Set 19, 2014

Parang

ni Lorine Niedecker
aking salin


Ikaw ang lalaki
Ikaw ang ibang bayan sa akin
at nahihirapan akong umalis

Ikaw ang matinik na bunga ng kaktus
Ikaw ang bigla at marahas na sigwa

ang dagsa na nagpapamaga sa ilog
na nagpapalutang sa sugatang libay

Walang komento: