Mar 10, 2015

MULA SA MARSO 1979

ni Tomas Tranströmer
aking salin


Sukang-suka na sa mga nagdudulot ng mga salita, salita ngunit walang wika,
kaya aking tinungo ang islang binabalot ng niyebe.
Walang salita ang kaparangan.
Umaabot sa lahat ng direksyon ang mga pahinang walang sulat.
Narating ko ang isang hanay ng mga bakas ng usa sa niyebe.
Wika, ngunit walang mga salita.

Walang komento: