May 29, 2016

Narebisang blurb para sa koleksyong alikabok at takot

Sa wakas at salamat namang may foliong ganito mula sa UPLB Writers’ Club. Bilang ganti, handog ko sa kanila ito ring mga linyang handog nila sa atin:
Ilalapag ni TAO ang dalawang kahon ng robot na hiwa-hiwalay na ang katawan. Pwede ko silang maging kaibigan, alaga, o gawing uwak ng mga taong ayaw ko, nakakulong sa mapanghusgang aparador at pinagkaitan ng isa na naming hapunan (kunyari).
Katulad rin ng babaeng luhaan ang musmos na kalong niya: pati ang isang tasa, at skyflakes na nakasara pa.
“It’s playtime, Princess,” pakpak ay mababago ng isang lubid na nakatali dito; yung walang masyadong balahibo.

Walang komento: