Hul 9, 2017

Ilang Pamaypay

Ubod nang lamlam ng kandila. Uuwi

Sa pahinga kapwa aso at kuneho.
Sa namimitig na kamay ng anino.

Awat na ang mga itong naghahabol-hininga.

Walang komento: