Hun 7, 2012

Sipi mula sa La Connaissance surnaturelle

ni Simone Weil
aking salin


Ama, sa ngalan ni Kristo, ipagkaloob mo ito.

Na iadya ako sa lahat ng kalagayang magpapahintulot ng kilos sa aking katawan, kahit anong pahiwatig ng kilos, o sumunod sa kahit ano sa aking mga kagustuhan, kapara ng isang ganap na lampa. Na hindi ko na makayanang tumanggap ng kahit anong pakiramdam, tulad ng isang ganap na bulag, bingi, at nabawian ng tatlong natitirang pandamdam. Na iadya ako sa anumang kalagayang makapagkakabit ng dalawang ideya, maging mga pinakasimpleng ideya, sa pamamagitan ng pinakamanipis na sinulid, tulad ng isa sa mga ganap na inutil na bukod sa hindi marunong magbilang o magbasa ay ni hindi man lang nakuhang matutong magsalita. Na mawalan ako ng kakayahang maramdaman ang anumang uri sakit at ligaya, at mawalan din ng kakayahang magmahal sa kahit anong nilalang o bagay, kahit pa sa aking sarili, tulad ng mga matandang tuluyang naulyanin.

Ama, sa ngalan ni Kristo, sadyang ipagkaloob mo ito.

Walang komento: