Hun 18, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin


Ang naising makita ang ibang tao na pinagdurusahan mismo ang ating pinagdurusahan. Ito ang dahilan kung bakit – maliban sa mga panahong hindi matatag ang lipunan – sumasama ang loob ng mga minamalas sa kanilang mga kabaro.

Isa itong salik na nagpapatatag sa lipunan.