Hun 30, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin

Masamang ang paghahanap ng balanse sapagkat ito'y isang kathang isip. Paghihiganti. Kahit pa mapatay natin o mapahirapan nang husto ang ating kaaway, sa isang banda, isa rin itong kathang isip.