Hul 14, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin


Mga antas ng paniniwala. Ang pinakakaraniwang katotohanan, kapag binaha nito ang buong kaluluwa, ay tila isang pagbubunyag.