Hul 31, 2012

Sipi mula sa mga kuwaderno

ni Simone Weil
aking salin


Iyong mga bagay lamang na may kinalaman sa inspirasyon ang mas mainam na maantala. Iyong mga bagay na may kinalaman sa likas na tungkulin at pagpapasya ang hindi maaaring maantala.