Ago 10, 2012

Sipi mula sa Cosmos

ni Witold Gombrowicz
aking salin


Nagkaroon ng matinding pananagana ng mga kawing at pagkakaugnay . . . Ilang pangungusap ang mabubuo mula sa dalawampu't apat na titik ng alpabeto? Ilang kahulugan ang mahihinuha mula rito sa daan-daang damo, mga kimpal ng lupa, at ibang pang maliliit na bagay?