Set 27, 2012

Mula sa Nouvelles en trois lignes

ni Félix Fénéon
aking salin


Walang trabaho o tirahan si Louis Lamarre, ngunit may dala siyang ilang barya. Sa isang groseri sa Saint-Denis, bumili siya ng isang litrong petrolyo at ininom ito.