Set 18, 2013

Pagtatagpo

Dis-oras ng gabi

Tinatanaw ng mga matagal nang patay
Ang mga kamamatay lamang
Na naglalakad patungo sa kanila

Banayad ang tibok ng puso
Habang nagyayakapan ang mga patay
Silang matatagal nang patay
At silang mga kamamatay lamang
Na naglalakad patungo sa kanila

Nag-iiyakan sila at hinahagkan ang isa't isa
Ngayong muli silang nagkatagpo
Sa una at huling pagkakataon

Walang komento: