Set 8, 2013

Set.

Hindi porke iniisip kita,
may karapatan na ako sa iyo
o ikaw, sa akin, sa aking patutunguhan.

Kung pipisilin mo ang gabi,
wala nang nalalabing malambot
sa kanyang mga bahagi.

Maligayang bati,
bulong ng daigdig sa Maynila.

Isa na siyang bagay na hindi makakausap,
at hindi katangay-tangay na tila kandila,
at hindi mo dapat pinisil.

Walang komento: