Mar 13, 2014

Sa okasyong ito

na minamarkahan natin
kinapos ng pantig ang paru-paro

naatasan akong magsalita
kung pumipitik-pitik pa sana
ang iyong hininga kahit

kuwadrado ang bulaklak sa semento
kahit halukipkip sa usok
ang mga ponsetya

ang insekto sa ponsetya kasi. Dito
dito tayo magtitibag

heto ang buslo—nasaan ba ang mga
gamit? Hinahanap pa ho. Naghahanap ng
letra, yung pinakintab

tayong naatasan sa pagitan ng kung
at kahit; sa dibdib
nagbabaga ang mga sana. Sana

simulan ang pagtibag!
At may ipauubaya tayo sa butas
sa pagitan ng kung at bakit

ang pantig ng paru-paro, sa okasyong ito.
Kinakapos tayo ng, kasi. Kinakapos tayo.

Walang komento: